“Inner Crisis” by Xenos
29-04-2023

Гръцкият музикант CHARILAOS XENODOCHIDIS приема артистичния псевдоним XENOS с намерението да даде изказ на своя интерес към прогресив рока и психеделичната музика в лицето на такива групи като Pink Floyd и the Doors. CHARILAOS е родом от Комотини, Гърция, в България е от 2004 г., завършил е Пловдивския университет "Паисий Хилендарски".

Ето какво споделя той специално за „Картини от една изложба“: 

„Винаги съм бил привлечен от дългите музикални композиции, в които авторите разгъват своята концепция и разказват история. Песни като „Child in Time“ (Deep Purple), „This is the End“ (The Doors), „Riders on the Storm“ (The Doors), „Shine on You Crazy Diamond“ (Pink Floyd), „Echoes“ (Pink Floyd), „Stairway to Heaven“ (Led Zeppelin) и „Fade to Black (Metallica)“ са моето вдъхновение за композиране на мелодии и рифове върху грифа на китарата ми. Лириките на тези и други изпълнения, развиващи идеята за духовен и емоционален упадък, са моята мотивация за създаване на проектите на XENOS. 

Най-силно бях повлиян от творчеството на клавириста Richard Wright (Pink Floyd) и органиста Ray Manzarek (The Doors). Това до голяма степен определи и психеделичния стил на музиката ми. В моите композиции интегрирам сола и рифове, повлияни и от китаристи като David Gilmour, Richie Blackmore, Joe Satriani и Gary Moore. Винаги обаче се стремя да композирам и свиря в прогресивен и психеделичен стил. Благодарение на всички тези музиканти успях да създам и реализирам идеите, записани в проекта “INNER CRISIS” („ВЪТРЕШНА КРИЗА“).

CHARILAOS XENODOCHIDIS продължава: 

„Идеята за този концептуален албум се роди, когато за първи път чух философа Jiddu Krishnamurti, който в една от своите беседи казва: “Кризата, а в света винаги има криза, е криза на съзнанието. Светът е объркан, изпълнен с мизерия, конфликти, разрушителна бруталност, агресия. Хората следват тенденциите и създават социум около тези рамки”.

Музиката за мен е средство, чрез което душата се образова, тя е ритуал, чрез който човекът може да достигне най-висшата си форма. Мой дълг като артист е да не обръщам гръб на разделението и конфликтите в ежедневието, а да ги покажа с цел да се разберат и приемат от публиката като погрешен подход в начина на мислене. 

На индивидуално ниво тези негативни черти и тенденции се отразяват в чувства като принадлежност. Тя винаги води и до зависимост. Притежателната любов е друг подобен проблем, който се изразява чрез доминиране и незачитане на чувствата на другия, а също чрез вътрешни и външни конфликти. 

На социално ниво хората са разделени по националности, религии, класи, в това число бедност или аристократизъм, образование, професионален успех или неуспех... Виждайки и усещайки всичко това, разбрах, че човекът винаги се стреми към емоционална сигурност. Неговите действия се ориентират към този стремеж, без обаче човекът дори да помисли, че точно този стремеж създава хаос в него и около него. И води до негова вътрешна празнота и нещастие. Усилва вътрешната криза“ – завършва CHARILAOS XENODOCHIDIS.

Албума “INNER CRISIS”, или „ВЪТРЕШНА КРИЗА“, ще чуем в предаването “Картини от една изложба®” на програма “Хоризонт” в събота, 29 април, след новините от 22.00 ч. 

 

В предаването на 29.04.2023 г. Xenos и албумът „Вътрешна криза“

XENOS
INNER CRISIS
Date of Release: September 20th, 2018


SONGS/TRACKS:

1.    Pure Love – 10:52
2.    Inner Crisis – 13:14
3.    P.S. Repercussions – 13:08
4.    Beauty – 8:34
5.    Uprightness – 5:54
6.    Halcyon times – 3:49
7.    Living in peace – 8:01

©2018 Charilaos Xenodochidis


CREDITS:

Харилаос Ксенодохидис – композиция, текст, вокали, разказ, соло и ритъм китари
Едит Унджиян – вокали (1, 2)
Инна Пепеланова – сопрано (4)
Петър Хайтов – текст (5)
Божидара Симеонова, Надежда Кабаиванова – вокали (5)
Кристиан Ефремидис – синтезатори, аранжимент, смесване (6)
Венелин Георгиев – саксофон (3)
Александър Леков – бас китара (1 – 5, 7) 
Начо Господинов – барабани (1 – 5, 7)
Светлин Стайков – синтезатори (1 – 5, 7), цигулка (4), разказ (1), екстра китари (6)

Светлин Стайков – запис, смесване, мастериране 
Аранжимент: Харилаос Ксенодохидис, Светлин Стайков
Продуцент: Харилаос Ксенодохидис

Период на създаване: От начало на 2017 до края на същата година
Дати на звукозаписа: От Ноември 2017 до Август 2018
Място на звукозаписа, на смесването и на мастерирането: Music Space Plovdiv, Under Hill Music Home
Дати на издаване и премиера:  Албумът е издаден първоначално на 20 Септември 2018 г. и повторно на  23 Август 2022 г. Премиерата е на 6 Март 2019 г. в бар „Петното на Роршах“ в Пловдив.


LYRICS:

Pure Love

Everyone talks about love 
And with the use of that word
It becomes clear that the freedom of the other is restrained
That he or she is obliged to conform 
According to one's aspirations
To return a favour as a sign of appreciation
To have no doubt
But personally, I doubt 
I doubt that pure love can be born out of compliance
I doubt that pure love is associated with fear 
And thus conflict

But then again what do I really know about pure love

For that matter, dear listeners
The only thing I could say is that
When you love you are beautiful
When you love 
There is no mine, just ours
Our pain, our joy and our life
Our pain, our joy, our life
And they who do not love
Become the living dead


Inner Crisis

Am I happy? Am I really happy

Ι climbed up the hill and I contemplated my life from above
Without any romantic sense or prejudice
Without any guilt or judgement
In all seriousness, responsibility and passion
That each human being must have on this planet
If I'm not being honest with myself 
I will never be able to give an answer to this fundamental question 
And to that, the answer can only be given by me

Am I happy? Am I really happy

From an early age
I've been observing a society 
Whose whole structure 
Is based on hierarchy, fear, obedience
The promotion of a unit and not of the unity
A society that turns its back on one's inner world 
And is mainly interested in the outer
A humanity that tolerates poverty
The pretty little lies 
As long as the needs and aspirations of the one are satisfied 
A society that always relies on messianism
While the real solution is within us, next to us
In the tears of our fellow man
In the screams of a mother

Still, I observe a society based on concurrence
Wrecked by the media's and so-called God's messengers' propaganda
Always accusing its superiors while we, as a herd 
Keep being weak-willed
Accepting war in every aspect of our life 
As if it is something normal
Eventually, when we realise the insanity of the whole situation 
We seek shelter in countries 
Religions, political parties
An action that then makes us believe we are secure/responsible
Why don’t we see the facts as they are
Why do discord and conflict prevail in modern culture
Why do social classes exist? Why do laws exist
The sole answer to these questions is ego
Because my corrupted ego always surpasses yours

My eyes and soul show me that, in reality
There is only one crisis, the inner crisis

I want to live in a world without any barriers
In this beautiful world only justice, compassion
Generosity, kindness and love will exist

My eyes and soul reveal to me the inner crisis

If you want to bring peace, unity
Then you’ll have to reconsider, think deeper
Before labelling yourself, what are you
You are human

You know, the first moment you came into this world
You came as a human and you’ll leave from it the same way
Everything else is of minor importance
First and foremost, you are human
You are human, you are human, please don’t forget that 
You are human, and I am human, all we are human beings
You are human


P.S. Repercussions

General, this is the president
Prepare for war

Mother, father
Just tell them that
Life matters
Don’t throw your life away
Don’t live in illusions
Don’t be fooled by their propaganda, propaganda
Yeah, mother don’t listen to their propaganda
Mother, father
That was your son

Don’t be afraid my child
God is on our side

You must plunder for your country
You must kill for your country
And that means women
Children, innocent people

Soldiers, pick up your weapons
You have your orders 
Shoot at will
Oh God, what a mad world
What a mad world
We are giving to our children

What’s our children’s future

You mother
who supposed to love and care for your child
Do you want to see it kill 
Or to be killed
Have you ever considered it
Do you really love it

And you father, yeah you
Who supposed to hug it and love it and protect it
Can you really protect it
During war

Mother, your son is gone to be killed
Father, your daughter’s child will never be born

Mother, your son is gone to be killed
Father, your daughter’s child will never be born

Life is the most precious thing in the world
More than your pride for your nation for your God
And if you don’t see that, don’t comprehend that then
War is knocking on your door


Beauty

Look at ourselves, can you see
Broken hearts, creating mischief
So much pain around the world
Misery, conflict and fake love

Look at a tree, can you see
Standing still yet always free
When will man find peace
Our children are craving for this


Uprightness

The world cannot be perfect
But maybe the time is now
To feel the love around us
For once to make it right

If we have love in our heart
Then what we have to do

When everything is in order
Why do we have to fight
Together can we make it 
Together through the stars
If we have love in our heart
Then what we have to do

While walking down the street
Around us living in misery
People who have lost it all
But we are blinded by the sun

And now I’m lying down
While all my dreams, fly around
My eyes look up to the sky
There is nothing left to save


Halcyon Times (instrumental)


Living in Peace

Here I am, at the end of the road
it’s just me and the universe
infinite space, infinite time
why am I feeling so alive

No purpose, no direction
no effort, just affection
I am feeling so empty
what a beauty, living in peace

Living in peace, living in peace

All the burdens of yesterday
and all the struggles of tomorrow
all the anxieties and fears
just gone, vanished

 

Чиста любов

Всички говорят за любов
И с използването на тази дума
Става ясно, че свободата на другия е ограничена
Че той или тя е длъжен да се съобразява
Според стремежите на другия
Да върне някаква услуга в знак на признателност
Да няма никакво съмнение
Но лично аз се съмнявам
Съмнявам се, че чистата любов може да се роди от подчинението
Съмнявам се, че чистата любов е свързана със страх
И следователно, с конфликт

Но пак какво ли всъщност знам за чистата любов

По този въпрос, скъпи слушатели
Единственото, което мога да кажа е, че
Когато обичаш си красив
Когато обичаш
Не съществува нищо „мое“, а само „наше“
Нашата болка, нашата радост и нашият живот
Нашата болка, нашата радост, нашият живот
И тези, които не обичат
Се превръщат в живи мъртви


Вътрешна криза

Щастлив ли съм? Наистина ли съм щастлив?

Изкачих се по хълма и съзерцавах живота си отгоре
Без романтични пристрастия или предразсъдъци
Без каквито и да било вина или осъждане
С всичката сериозност, отговорност и страст
Които което всяко човешко същество трябва да има на тази планета
Ако не съм честен със себе си
Никога няма да мога да дам отговор на този фундаментален въпрос
Чийто отговор единствено аз мога да дам

Щастлив ли съм? Наистина ли съм щастлив?

От  съвсем ранна възраст
Наблюдавам едно общество
Чиято структура
Изцяло се основава на йерархия, страх, подчинение
Популяризиране на единицата, а не на единството
Общество, което загърбва вътрешния си свят
И се интересува главно от външното
Човечество, което толерира бедността
Красивите малки лъжи
Стига да са задоволени нуждите и стремежите на единия
Общество, което винаги разчита на месианството
Докато истинското решение е вътре в нас, до нас
В сълзите на нашите ближни
В писъците на една майка

Все още наблюдавам общество, основано на подчинение
Съсипано от пропагандата на медиите и така наречените Божии пратеници
То винаги обвинява своите началници, докато ние, като едно стадо
Продължаваме да бъдем слабохарактерни
Приемаме  войната във всеки аспект от нашия живот
Като че ли е нещо нормално
В крайна сметка, когато осъзнаем безумието на цялата ситуация
Търсим убежище в държави
Религии, политически партии
Действие, което ни кара да вярваме, че сме сигурни и отговорни
Защо не виждаме фактите такива, каквито са
Защо раздорът и конфликтите преобладават в съвременната култура
Защо съществуват социални класи? Защо съществуват законите?
Единственият отговор на тези въпроси е егото
Защото моето покварено его винаги превъзхожда твоето

Очите и душата ми го показват в действителност
Има само една криза, вътрешната криза

Искам да живея в свят без никакви бариери
В този красив свят ще има само справедливост, състрадание
Ще съществуват щедрост, доброта и любов

Очите и душата ми разкриват вътрешната криза

Ако искате да донесеш мир, единство
Тогава ще трябва да преосмислиш, да помислиш по-дълбоко
Преди да си сложиш етикети какво си
Ти си човек

Знаеш ли, от първия миг, когато си се появил на този свят
Дошъл си тук като човек и ще си тръгнеш от него по същия начин
Всичко останало е маловажно
Преди всичко си човек
Ти си човек, ти си човек, моля те, не забравяй това
Ти си човек и аз съм човек, всички ние сме човешки същества
Ти си човек


P.S. Последици

Генерале, това е президентът
Подгответе се за война

Мамо, татко
Просто им кажете
Животът има значение
Не захвърляйте живота си
Не живейте в илюзии
Не се заблуждавайте от тяхната пропаганда, пропаганда
Да, майко, не слушай тяхната пропаганда
Мамо, татко
Това беше вашият син

Не се страхувай, дете мое
Бог е на наша страна

Трябва да грабиш за страната си
Трябва да убиваш за страната си
А това означава жени
Деца, невинни хора

Войници, вземете оръжията си
Получихте своите заповеди
Стреляйте на воля
Боже, какъв луд свят
Какъв луд свят
Даваме на децата си

Какво е бъдещето на децата ни

Ти, майко
Която трябва да се грижиш за детето си, да го обичаш
Искаш ли да го видиш как убива?
Или как го убиват?
Замисляла ли си се някога
Дали наистина го обичаш

И ти, татко, да, точно ти
Който трябва да го прегръща, да го обича и да го защитава
Можеш ли наистина да го защитиш
По време на война

Майко, синът ти отиде да бъде убит
Татко, детето на дъщеря ти никога няма да се роди

Майко, синът ти отиде да бъде убит
Татко, детето на дъщеря ти никога няма да се роди

Животът е най-ценното нещо на света
Повече от вашата гордост, от вашата нация, от вашия Бог
И ако не виждате това, тогава не разбирате
Че войната чука на вратата ви

Красота

Погледнете се, виждате ли
Разбити сърца, създаващи пакости
Толкова много болка има по света
Нещастие, конфликти и фалшива любов

Погледнете едно дърво, виждате ли
Стои неподвижно, но винаги е свободно
Кога ли човекът ще намери мир
Децата ни копнеят за това

Изправеност

Светът не може да бъде идеален
Но може би моментът е сега
Да усетим любовта около себе си
Поне веднъж да направим нещата правилно

Ако имаме любов в сърцето си
Какво трябва да направим тогава?

Когато всичко е наред
Защо трябва да се караме
Заедно можем да успеем
Заедно, между звездите
Ако имаме любов в сърцето си
Тогава какво трябва да направим

Докато вървим по улицата
Около нас живеят в мизерия
Хора, които са загубили всичко
Но ние сме заслепени от слънцето

И сега си лежа
Докато всичките ми мечти летят около мен
Очите ми гледат към небето
Няма вече какво да се спасява

Златни времена 
(инструментал)

Да живееш в мир

Ето ме, на края на пътя
Тук сме само аз и вселената
Безкрайно пространство, безкрайно време
Защо се чувствам толкова жив?


Нямам нито цел, нито посока
Никакво усилие, само обич
Чувствам се толкова празен
Колко е красиво да живееш в мир

Да живееш в мир, да живееш в мир

Всички тегоби от вчера
и всички борби на утрешния ден
Всички тревоги и страхове
просто ги няма, изчезнаха

Превод: Симона Дянкова


 


BIOLINKS: 

Fb page: https://www.facebook.com/xenosgreece
Instagram: https://www.instagram.com/_xenos_/
YouTube channel: https://www.youtube.com/c/XenosGreece
Twitter: https://twitter.com/xenos_Greece
Spotify: https://open.spotify.com/artist/1YxZHC58AJrKFFsUUqYh6J
Apple Music: https://artists.apple.com/ui/content/artist/ami:identity:b9301ab852172f1fbb5c4adeb1c92319

 

всички новини
Copyright     KartiniOtEdnaIzlojba.bg 2009 Created By WebTrade