“In the Wee Small Hours” by Frank Sinatra
05-08-2023

През 1953 година едно нововъведение в звукозаписната индустрия води до съществено развитие на поп-музиката. Дългосвирещата плоча дава възможност на авторите да изложат своите идеи в определена последователност вместо да бъде сбор от отделни песни и така се появяват първите концептуални албуми.

По това време FRANK SINATRA изпада в застой след успехите си през 40-те години на миналия век, когато е обект на мания, подобна на the Beatles през 60-те, запълвайки емоционалната празнина сред момичетата и жените по време на Втората световна война.

Тогава Alan Livingston, вицепрезидент на фирмата A&R към Capitol Records решава да му даде шанс като му предлага договор за 7 албума. Междувременно голямата любов на SINATRA, жената на живота му – актрисата Ava Gardner, го напуска и заминава за Африка с писателя Ernest Hemingway. FRANK отчаян я последва, но безрезултатно.

След завръщането си от Африка SINATRA започва работа върху албума “IN THE WEE SMALL HOURS” или „В МАЛКИТЕ ЧАСОВЕ НА НОЩТА”, заедно с диригента и автора на аранжиментите NELSON RIDDLE, повлиян от музиката на певицата Billie Holiday. 

Така се появява един от първите концептуални албуми в историята на поп-музиката, в който са събрани песни от различни автори. Текстовете в него обаче имат своя вътрешна логика и ни разказват по ненадминат начин за дълбоката скръб и тъга на FRANK SINATRA, който пее с глас, усвоил напълно съвършено техниката на дишането и фразировката. Глас, в който личи огромното количество погълнато уиски Jack Daniel's и изпушени цигари Chesterfields: 

„Самотен съм. Разруших взаимоотношенията си със всички, станах абсолютно копеле, лъжех, мамех, пиех на поразия и поемах дрога. Сега пия повече, взимам все по-голяма доза, не мога да спя, обвинявам за всичко нея, но прекрасно зная, че всичко е по моя вина. Яростен съм, но всъщност единственото, което искам, е да ми бъде простено. Телефонът обаче никога не звъни. Още алкохол, още дрога. Имаш се за неустоим любовник, а си наранено хлапе. Не се побираш в кожата си, а пък не ти и пука толкова много...” 

Албума “IN THE WEE SMALL HOURS” или „В МАЛКИТЕ ЧАСОВЕ НА НОЩТА”, обявен за един от най-значимите през ХХ век, ще чуем в предаването “Картини от една изложба®” на програма “Хоризонт” в събота, 5 август, след новините от 22.00 ч. 


В предаването на 5.08.2023 г: Frank Sinatra и албумът „В малките часове на нощта“


FRANK SINATRA
IN THE WEE SMALL HOURS
Date of Release: April 25th, 1955

SONGS/TRACKS:

1.    "In the Wee Small Hours of the Morning" (Bob Hilliard, David Mann) – 3:00
2.    "Mood Indigo" (Barney Bigard, Duke Ellington, Irving Mills) – 3:30
3.    "Glad to Be Unhappy" (Richard Rodgers, Lorenz Hart) – 2:35
4.    "I Get Along Without You Very Well (Except Sometimes)" (Hoagy Carmichael, Jane Brown Thompson) – 3:42
5.    "Deep in a Dream" (Eddie DeLange, Jimmy Van Heusen) – 2:49
6.    "I See Your Face Before Me" (Howard Dietz, Arthur Schwartz) – 3:24
7.    "Can't We Be Friends?" (Paul James, Kay Swift) – 2:48
8.    "When Your Lover Has Gone" (Einar Aaron Swan) – 3:10
9.    "What Is This Thing Called Love?" (Cole Porter) – 2:35
10.    "Last Night When We Were Young" (Harold Arlen, Yip Harburg) – 3:17
11.    "I'll Be Around" (Alec Wilder) – 2:59
12.    "Ill Wind" (Arlen, Ted Koehler) – 3:46
13.    "It Never Entered My Mind" (Rodgers, Hart) – 2:42
14.    "Dancing on the Ceiling" (Rodgers, Hart) – 2:57
15.    "I'll Never Be the Same" (Gus Kahn, Matty Malneck, Frank Signorelli) – 3:05
16.    "This Love of Mine" (Sol Parker, Henry W. Sanicola, Jr., Frank Sinatra) – 3:33

© 2009 Capitol Record, Inc.


CREDITS:

Frank Sinatra – vocals
Nelson Riddle – arranger, conductor

3,7,11,14 recorded on 8 February 1955. 
2,6,9,12 recorded on 16 February 1955. 
1,4,8,16 recorded on 17 February 1955. 
10 recorded on 1 March 1955. 
5,13,15 recorded on 4 March 1955

Recorded at KHJ Studios, Hollywood
Producer:  Voyle Gilmore
Compiled By, Liner Notes [Annotation] - Pete Welding
Remastered By - Larry Walsh, Bob Norberg


LYRICS:

In The Wee Small Hours of the Morning

In the wee small hours of the morning
While the whole wide world is fast asleep
You lie awake and think about the girl
And never ever think of counting sheep

When your lonely heart has learned it's lesson
Youd be hers if only she would call
In the wee small hours of the morning
That's the time you miss her most of all


Mood Indigo

You ain't been blue; no, no, no.
You ain't been blue,
Till you've had that mood indigo.
That feelin' goes stealin' down to my shoes
While I sit and sigh, "Go 'long blues".

Always get that mood indigo,
Since my baby said goodbye.
In the evenin' when the lights are low,
I'm so lonesome I could cry.

'Cause there's nobody who cares about me,
I'm just a soul who's
bluer than blue can be.
When I get that mood indigo,
I could lay me down and die.

You ain't been blue; no, no, no.
You ain't never been blue,
Till you've had that mood indigo.
That feelin' that goes stealin' down to my shoes
While I just sit and sigh, "Go 'long blues".


Glad To Be Unhappy

Look at yourself, if you had a sense of humor
You would laugh to beat the band
Look at yourself, do you still believe the rumor
That romance is simply grand?

Since you took it right on the chin
You have lost that bright toothpaste grin
My mental state is all a-jumble
I sit around and sadly mumble

Fools rush in, so here I am
Very glad to be unhappy
I can't win, but here I am
More than glad to be unhappy

Unrequited loves a bore
And Ive got it pretty bad
But for someone you adore
Its a pleasure to be sad

Like a straying baby lamb
With no mammy and no pappy
Im so unhappy
But oh, so glad!

I Get Along Without You Very Well 

I get along without you very well,
Of course I do,
Except when soft rains fall
And drip from leaves, then I recall
The thrill of being sheltered in your arms.
Of course, I do,
But I get along without you very well.

I've forgotten you just like I should,
Of course I have,
Except to hear your name,
Or someone's laugh that is the same,
But I've forgotten you just like I should.

What a guy, what a fool am I,
To think my breaking heart could kid the moon.
What's in store? Should I phone once more?
No, it's best that I stick to my tune.

I get along without you very well,
Of course I do,
Except perhaps in Spring,
But I should never think of Spring,
For that would surely break my heart in two.


Deep In a Dream

I dim all the lights and I sink in my chair.
The smoke from my cigarette climbs through the air.
The walls of my room fade away in the blue,
And I'm deep in a dream of you.

The smoke makes a stairway for you to descend


I See Your Face Before Me

In a world of glitter and glow
In a world of tinsel and show
The unreal from the real thing is hard to know
I discovered somebody who
Could be truly worthy and true
Yes, I met my ideal thing when I met you

I see your face before me
Crowding my every dream
There is your face before me
You are my only theme

It doesn't matter where you are
I can see how fair you are
I close my eyes and there you are
Always

If you could share the magic
Yes, if you could see me too
There would be nothing tragic
In all my dreams of you

Would that my love could haunt you so
Knowing I want you so
I can't erase your beautiful face before me


Can’t We Be Friends
 
I took each word she said as gospel truth
The way a silly little child would.
I can't excuse it on the grounds of youth,
I was no babe in the wild, wild wood.
She didn't mean it,
I should have seen it,
But now it's too late.

I thought I'd found the girl of my dreams,
Now it seems,
This is how the story ends:
She's gonna turn me down and say,
"Can't we be friends?"

I thought for once it couldn't go wrong,
Not for long,
I can see the way this ends:
She's gonna turn me down and say,
"Can't we be friends?"

Why should I care though she gave me the air,
Why should I cry,
Heave a sigh,
And wonder why,
And wonder why?

I thought I found the gal I could trust,
Watta bust, this is how the story ends:
She's gonna turn me down and say,
"Can't we be just friends?"


When Your Lover Has Gone

From ages to ages the poets and sages,
Of love glorious love always sing,
But ask any lover and you'll soon discover,
The heartaches that romance can bring,

When you're alone, who cares for starlit skies
When you're alone, the magic moonlight dies
At break of dawn, there is no sunrise
When your lover has gone

What lonely hours, the evening shadows bring
What lonely hours, with memories lingering
Like faded flowers, life can't mean anything
When your lover has gone


What Is This Thing Called Love

I was a hum-drum person
Leading a life apart
When love flew in through my window wide
And quickened my hum-drum heart
Love flew in thorugh my window
I was so happy then
But after love had stayed a little while
Love flew out again

What is this thing called love?
This funny thing called love?
Just who can solve its mystery?
Why should it make a fool of me?
I saw you there one wonderful day
You took my heart and threw my heart away
That's why I ask the Lawd up in Heaven above
What is this thing called love?

You gave me days of sunshine
You gave me nights of cheer
You made my life an enchanted dream
'Til somebody else came near
Somebody else came near you
I felt the winter's chill
And now I sit and wonder night and day
Why I love you still?


Last Night When We Were Young

Last night when we were young 
Love was a star, a song unsung 
Life was so new, so real so right 
Ages ago last night 

Today the world is old 
You flew away and time grew cold 
Where is that star that shone so bright 
Ages ago last night? 

To think that spring had depended 
On merely this: a look, a kiss 
To think that something so splendid 
Could slip away in one little daybreak 

So now, let's reminisce 
And recollect the sighs and the kisses 
The arms that clung 

When we were young last night


I’ll Be Around

I'll be around, 
No matter how 
You treat me now 
I'll be around from now on. 

Your latest love 
Can never last, 
And when its past, 
I'll be around when he's gone 

Good-bye again, 
And if you find a love like mine 
Just now and then, 
Oh drop a line to say you `re feeling fine 

And when things go wrong 
Perhaps you'll see 
You're meant for me 
So I'll be around when he's gone. 

Good-bye again, 
And if you find a love like mine 
Just now and then, 
Oh drop a line to say your feeling fine 

And when things go wrong 
Perhaps you'll see 
You're meant for me 
So I'll be around when he's gone


Ill Wind 

Blow ill wind,
Blow away,
Let me rest today.
You're blowin' me no good,
No good.

Go ill wind,
Go away,
Skies are oh so gray
Around my neighborhood,
And that ain't good

You're only misleadin' the sunshine I'm needin',
Ain't that a shame
It's so hard to keep up with troubles that creep up
From out of nowhere,
When love's to blame.

So ill wind, blow away.
Let me rest today.
You're blowin' me no good.

[Musical interlude]

So, ill wind, blow away,
Please let me rest today.
You're blowing me no good, no good, no good.

It Never Entered My Mind

Once I laughed when I heard you saying
That I'd be playing solitaire
Uneasy in my easy chair
It never entered my mind

And once you told me I was mistaken
That I'd awaken with the sun
And ordered orange juice for one
It never entered my mind
You had what I lack, myself
Now I even have to scratch my back myself

Once you warned me that if you scorned me
I'd say a lonely prayer again
And wish that you were there again
To get into my hair again
It never entered my mind

Once you warned me that if you scorned me
I'd say a lonely prayer again
And wish that you were there again
To get into my hair again
It never entered my mind


Dancing On the Ceiling

The world is lyrical
Because a miracle
Has brought my lover to me

Though he's some other place
His face I see

At night I creep in bed
And never sleep in bed
But look above in the air

And to my greatest joy my boy is there

It his prince and walks
Into my dreams and talks

He dances overhead
On the ceiling near my bed
In my sight
Through the night

I tried to hide in vain
Underneath my counterpane
There's my love up above

I whisper "go away my lover it's not fair"
But I'm so grateful to discover he's till there

I love my ceiling more since it is a dancing floor
Just for my love


I’ll Never Be the Same

I'll never be the same
Stars have lost their meaning for me
I'll never be the same
Nothing's what it once used to be.

And the song birds that sing
Tell me it's spring
I can't believe their song
Once Love was king
But kings can be wrong

I'll never be the same
There is such an ache in my heart
Never be the same
Since we're apart
There's such a lot
That a smile can hide
I know deep inside

I'll never be the same
Never be the same again
I'll never be the same
There is such an ache in my heart
Never be the same
Since we're apart
There's such a lot
That a smile can hide
I know down deep inside

I'll never be the same
Never be the same again

This Love of Mine

This love of mine goes on and on,
Tho' life is empty since you have gone.
You're always on my mind, tho' out of sight
It's lonesome thru the day,
But oh! the night.

I cry my heart out it's bound to break,
Since nothing matters, let it break.
I ask the sun and the moon,
The stars that shine,
What's to become of it, this love of mine.


BIOLINKS: 
http://www.sinatra.com/
https://www.facebook.com/sinatra
https://youtube.com/franksinatra
https://twitter.com/franksinatra

всички новини
Copyright     KartiniOtEdnaIzlojba.bg 2009 Created By WebTrade